<% 'Slet linier''''' If Request.Querystring("sletkurv") <> "" And IsNumeric(Request.Querystring("sletkurv")) Then sql = "DELETE FROM kurv WHERE id = """ & Request.Querystring("sletkurv") & """ AND kundeid = """ & Session("kundeid") & """" Response.write sql Conn.Execute(sql) End If 'sum'''' Dim sum sum = 0 'opdater'''''''''' If Request.Form("opdatervarer") <> "" Then For Each Item In Request.Form If Left(Item,4) = "item" Then itemnummer = Mid(Item,5) If Isnumeric(itemnummer) Then sql = "UPDATE kurv SET antal = """ & Request.Form(Item) & """ WHERE id = """ & itemnummer & """" Conn.Execute(sql) End If End If Next End If If Request.Form("afgivordre") <> "" Then For Each Item In Request.Form If Left(Item,4) = "item" Then itemnummer = Mid(Item,5) If Isnumeric(itemnummer) Then sql = "UPDATE kurv SET antal = """ & Request.Form(Item) & """ WHERE id = """ & itemnummer & """" Conn.Execute(sql) End If End If Next Response.Redirect "bestilling.asp" End If %> JN Greb
Produkter Nyheder Indkøbsvilkår Om JN Greb Kontakt Login Til forsiden

Greb Trådvarer Riste Indlæg Stænkpaneler Sokkelben Hyldeknægte Badartikler Diverse