<% a = Server.HTMLEncode(Request.Form("navn")) b = Server.HTMLEncode(Request.Form("password")) If Len(a) > 2 And Len(b) > 2 Then sql = "SELECT * FROM kunder WHERE brugernavn =""" & a & """ AND psw = """ & b & """" Set objRS = Conn.Execute(sql) If Not objRS.EOF Then Session("kunde") = objRS("navn") Session("kundeid") = objRS("id") End If objRS.Close End If If Request.Form("logaf") <> "" Then Session("kunde") = "" Session("kundeid") = "" Response.Redirect("login.html") End If %> JN Greb
Produkter Nyheder Indkøbsvilkår Om JN Greb Kontakt Login Til forsiden